Nästa Quiz-afton är 26 November kl. 19.00

Anmälan till Leif Ekblom 0502-22067, 0708-768 386, leif.ekblom@q-mhs.se

Senast 20 november

Välkomna